Introduce

Một cuộc cách mạng khác trong blockchain STO(Security Token Offering)

RWA (Tài sản Thế giới Thực) chỉ việc token hóa tất cả các tài sản vật lý trong thế giới thực như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu và bất động sản, sử dụng công nghệ blockchain. Điều này không chỉ bao gồm các tài sản truyền thống đã được giao dịch trong quá khứ mà còn bao gồm việc token hóa tác phẩm nghệ thuật. Trong số này, STO (Security Token Offering) đại diện cho việc token hóa trong hệ thống tài chính truyền thống, và STO chủ yếu hoạt động trên cơ sở blockchain riêng tư. Điều này được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng tài chính được tổ chức hóa và được đặc trưng bởi sự tổ chức hóa thêm và khả năng nhận cổ tức. Một security token là một "chứng khoán". Security tokens biểu thị quyền sở hữu pháp lý trên một mạng lưới, không chỉ là quyền sử dụng các dịch vụ được cung cấp, và có

Giới thiệu về Anemoi

Anemoi được thành lập với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong thị trường STO (Security Token Offering). Anemoi sẽ hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp và nhà đầu tư bằng cách đóng vai trò cầu nối kết nối các công nghệ xuất sắc của các công ty khởi nghiệp với nhà đầu tư. Hơn nữa, bằng cách dẫn đầu trong mô hình đầu tư đổi mới, bảo vệ môi trường toàn cầu và tiết kiệm năng lượng, nó sẽ phát triển thành một công ty tiên phong đóng góp cho nhân loại.

Last updated