Project

Dự án đầu tiên của Anemoi là máy điều hòa nhiệt độ lưu trữ nhiệt PCM công suất cực thấp của Công ty TNHH SmartTechOn. Dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm mạnh mẽ nhất của Anemoi, đóng góp đáng kể cho việc bảo vệ môi trường toàn cầu và tiết kiệm năng lượng. Nó sẽ hỗ trợ đáng kể trong việc cải thiện kinh tế cho tất cả các bên tham gia đầu tư hoặc đóng góp cho dự án. AMK, token quản trị của Anemoi, sẽ là lực lượng đẩy mạnh dự án, cho phép các bên tham gia trải nghiệm sự tăng giá trị đáng kể. Ngoài ra, sự mở rộng kinh doanh toàn cầu của máy điều hòa nhiệt độ lưu trữ nhiệt PCM sẽ tạo ra lợi nhuận ổn định và liên tục thông qua cổ phần (cổ tức).

Last updated