Introduction

Bối cảnh Đầu tư

SmartTechOn Co., Ltd. sản xuất điều hòa nhiệt độ lưu trữ nhiệt PCM là sản phẩm hiệu suất cao đầu tiên trên thế giới, được sinh ra từ công nghệ đổi mới. SmartTechOn hướng tới việc đạt được các mục tiêu ESG và giảm phát thải carbon, củng cố vị trí của mình trên thị trường toàn cầu và phát triển thành một công ty đóng góp cho nhân loại. Nó cũng sẽ đóng góp vào nền kinh tế toàn cầu thông qua chiến lược sản xuất địa phương thông qua các quan hệ đối tác công nghệ, bên cạnh việc xuất khẩu sản phẩm hoàn thiện. Phương pháp này góp phần cải thiện hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường, cung cấp giải pháp tùy chỉnh áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau. Điều hòa nhiệt độ lưu trữ nhiệt PCM là một dự án đổi mới có khả năng giải quyết đồng th

Chiến lược Tiếp thị Toàn cầu

Bằng cách áp dụng công nghệ làm mát lưu trữ nhiệt PCM hiệu quả cao đầu tiên trên thế giới, nó sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon. Điều này phù hợp với việc đạt được các mục tiêu ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) và hướng tới việc mở rộng thị trường toàn cầu. Ngoài ra, nó theo đuổi việc mở rộng thị trường trong nước và quốc tế và lợi ích kinh tế thông qua chiến lược xuất khẩu sản phẩm hoàn thiện và sản xuất địa phương thông qua các quan hệ đối tác công nghệ trên thị trường toàn cầu.

Chiến lược xuất khẩu của dự án bao gồm hai thành phần chính.

  • Xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh: Chiến lược này nhắm đến các thị trường toàn cầu như Đông Nam Á, Châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ, Nam Mỹ, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Mục tiêu ở đây là xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm hoàn thiện phát triển cao để đáp ứng nhu cầu và cung ứng tại những khu vực này.

  • Hỗ trợ sản xuất lắp ráp tại địa phương: Ban đầu, cùng với việc xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh, nếu có yêu cầu sản xuất tại địa phương, kế hoạch là chuyển sang mô hình đối tác công nghệ hỗ trợ sản xuất lắp ráp tại địa phương. Điều này bao gồm việc xuất khẩu các bộ phận cốt lõi và kết hợp chúng với các bộ phận được cung cấp tại địa phương để lắp ráp. Chiến lược này nhằm cung cấp sản phẩm được điều chỉnh theo đặc điểm thị trường địa phương, góp phần vào sự phát triển ngành công nghiệp địa phương và tạo việc làm, và kỳ vọng giảm thuế quan và chi phí logistics.

  • Lĩnh vực ứng dụng: Công nghệ có thể được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm dân dụng, thương mại, công nghiệp, ô tô, trung tâm dữ liệu, hệ thống điều hòa trung tâm, kho lạnh và kho đông, tủ trưng bày, xe cắm trại và phương tiện giao thông.

Last updated