Solution

Đặc điểm nổi bật nhất của máy điều hòa nhiệt độ lưu trữ nhiệt PCM của SmartTechOn Co., Ltd. là thiết kế cách mạng loại bỏ nhu cầu về đơn vị ngoài trời, do đó cũng loại bỏ nhu cầu về việc lắp đặt. Hơn nữa, bằng cách loại bỏ việc sử dụng khí Freon và giảm đáng kể lượng tiêu thụ điện năng, nó mang lại lợi ích kinh tế trong khi đóng góp vào bảo vệ môi trường. Cách tiếp cận sáng tạo này vượt qua giới hạn của các hệ thống làm mát truyền thống, tối đa hóa hiệu quả năng lượng và đưa ra giải pháp cụ thể cho một tương lai bền vững.

✔️Đặc điểm của Máy điều hòa nhiệt độ lưu trữ nhiệt PCM

Đặc tínhThông tin chi tiết

Không cần Đơn vị ngoài trời

Không phát thải khí Freon

Tiết kiệm Chi phí Điện

Giảm 70~80% Chi phí Điện so với Máy Điều Hòa Thông Thường

Hiệu quả Kinh tế

Giảm 60~70% Giá sản phẩm so với Máy Điều Hòa Thông Thường

Đạt được Nhiệt độ Dưới 0

Đạt được -30 đến -40 Độ C trong 1 Phút

Sản xuất Các Thiết kế Đa dạng

Thiết kế Tối ưu Hóa Phù hợp với Sở thích và Không gian

Sản phẩm Thân thiện với Môi trường

Giảm Phát thải Carbon và Tiết kiệm Năng lượn

Loại bỏ Vi khuẩn trong Không khí

Lọc sạch Không khí thông qua Lưu thông và Sử dụng Bộ lọc

Last updated