Vision

Anemoi sẽ tạo ra một hệ sinh thái và môi trường ổn định đảm bảo lợi ích cùng có được bền vững cho cả nhà đầu tư và nhà phát triển dự án.

☑️ Tham gia vào Doanh thu

Bằng cách đầu tư, người ta sẽ sở hữu AMK, token quản trị của Anemoi, và cũng nhận được lợi nhuận (cổ tức) tùy theo thành công của dự án.

☑️ Hoạt động Minh bạch

Tất cả các chính sách hoạt động của Anemoi đều ưu tiên tính minh bạch. Dựa trên công nghệ blockchain, có thể xác minh tất cả lợi nhuận và phân phối, cũng như tiến độ của các dự án.

☑️ Tăng trưởng Toàn cầu

Bằng cách tạo ra doanh thu liên tục và chọn lựa các dự án đa dạng và sáng tạo để tạo ra mô hình doanh thu bền vững, Anemoi cũng nhằm mục đích xây dựng cấu trúc doanh thu ổn định lâu dài thông qua việc mở rộng kinh doanh toàn cầu.

Last updated