Lockup

Phương pháp này bao gồm việc khóa token trong một khoảng thời gian nhất định trước khi phân phối chúng dần dần, nhằm mục đích ngăn chặn việc ngập lụt thị trường và khuyến khích sự hỗ trợ dự án lâu dài

Phương pháp Phân phối Token

Token bị khóa không thể được lưu thông hoặc sử dụng trên thị trường dưới bất kỳ hình thức nào. Trong thời gian khóa, token được khóa hoàn toàn, và khối lượng ICO ban đầu góp phần bảo vệ giá trị của token và duy trì sự ổn định của thị trường. Khối lượng ICO, khối lượng quỹ, và khối lượng người đóng góp ban đầu đều được thiết lập với thời gian khóa cho một khoảng thời gian cụ thể, đảm bảo rằng chúng không ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Hiệu ứng Mong đợi

  • Duy trì Sự ổn định của Thị trường: Ngăn chặn sự phân phối quy mô lớn đột ngột của token, giảm thiểu biến động giá trị token bất ngờ trong thị trường.

  • Khuyến khích Đầu tư Dài hạn: Động viên nhà đầu tư tham gia vào dự án từ góc độ dài hạn, tập trung nhiều hơn vào sự phát triển thành công của dự án hơn là nhận ra lợi nhuận ngắn hạn.

  • Xây dựng Niềm tin: Thiết lập niềm tin với nhà đầu tư và tín nhiệm cho dự án, chia sẻ tầm nhìn dài hạn.

Last updated