Staking

Chương trình staking cung cấp lãi suất cho nhà đầu tư, nhằm mục tiêu tối đa hóa sự tham gia và phần thưởng để tăng cường sự ổn định của mạng.

gói hàngbội sốphân phốigiới hạntổng phân phối

10,000

2.5lần

25,000cổ phiếu

300

7,500,000cổ phiếu

5,000

2.0lần

10,000cổ phiếu

1,200

12,000,000cổ phiếu

2,000

1.5lần

3,000cổ phiếu

1,500

4,500,000cổ phiếu

-

-

-

24,000,000cổ phiếu

  • staking 360 ngày (phân phối hàng ngày)

Last updated