Tokenomics

Tính Ứng dụng của Token

Token AMK mang lại các chức năng và lợi ích chính sau đây cho người giữ.

  • Tham gia Quản trị: Người giữ token AMK có quyền bỏ phiếu để trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định cốt lõi của dự án. Điều này tăng cường tính minh bạch của hoạt động dự án và khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng giữa những người giữ token.

  • Cơ hội Mạng lưới và Hợp tác: Token AMK là phương tiện để truy cập vào cơ hội hợp tác thông qua mạng lưới và quan hệ đối tác Anemoi. Người giữ token có thể sử dụng điều này để đảm bảo kết nối kinh doanh và cơ hội nhằm tăng cường vị thế thị trường của các dự án hoặc doanh nghiệp của họ.

Những tính năng này nâng token AMK lên hơn là một khoản lưu trữ giá trị đơn thuần, biến nó thành một tài sản quan trọng đóng vai trò thực tế trong quản trị dự án và sử dụng mạng lưới.

Phân phối Doanh thu

Nhà đầu tư sở hữu token AMK sẽ trực tiếp tham gia vào lợi nhuận của công ty. Các cơ chế cụ thể cho điều này như sau.

  • Tham gia Doanh thu: Một tỷ lệ nhất định của lợi nhuận ròng của công ty được phân phối định kỳ cho những người giữ token. Điều này mang lại cho nhà đầu tư cơ hội thực sự tham gia vào lợi nhuận do sự thành công của công ty tạo ra.

  • Tái đầu tư: Một tỷ lệ nhất định của lợi nhuận được tái đầu tư để liên tục hỗ trợ sự phát triển của công ty. Điều này có thể được sử dụng cho việc phát triển và khám phá dự án, cung cấp thanh khoản, và mở rộng quỹ.

An ninh và Tuân thủ

Anemoi đảm bảo an ninh và tuân thủ quy định của hệ thống token thông qua các phương pháp sau.

  • Tăng cường An ninh Hợp đồng Thông minh: Anemoi tự động hóa tất cả các giao dịch token và quy trình phân phối lợi nhuận thông qua hợp đồng thông minh. Những hợp đồng thông minh này được kiểm toán an ninh định kỳ để xác định và giải quyết các lỗ hổng trước, cung cấp một môi trường giao dịch an toàn.

  • Tuân thủ Nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn Quy định: Dự án Anemoi tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật lệ và tiêu chuẩn quy định liên quan. Cách tiếp cận này ưu tiên bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro pháp lý cho dự án. Anemoi hoạt động trên nền tảng của sự minh bạch và trách nhiệm, nỗ lực cung cấp sự tin tưởng cho nhà đầu tư và người dùng.

Những chiến lược này đảm bảo rằng nền tảng và token của Anemoi hoạt động trong một môi trường an toàn và đáng tin cậy, đồng thời xây dựng một nền tảng có thể linh hoạt phản ứng với những thay đổi trong cảnh quan quy định tài chính. Cấu trúc này nhằm mục đích cho Anemoi phát triển như một dự án bền vững và đáng tin cậy trong thị trường tài chính lâu dài, xây dựng một hệ sinh thái bền vững mang lại giá trị cho cả nhà đầu tư và nhà phát triển dự án.

Last updated